wściekła gwiazda t-tauri

nadruki na ceramice, 2018

 

Kiedy zważam krótkie trwanie mego życia, wchłonięte w wieczność będącą przed niem i po niem, kiedy zważam małą przestrzeń którą zajmuję, a nawet którą widzę, utopioną w nieskończonym ogromie przestrzeni, których nie znam i które mnie nie znają, przerażam się, i dziwię iż znajduję się raczej tu niż tam, niema bowiem racji dlaczego raczej tu niż tam, dlaczego raczej teraz niż wtedy. Kto mnie tu postawił? Na czyj rozkaz i zarządzenie przeznaczono mi to miejsce i ten czas?

Pascal

Groza kosmicznych rozmiarów w pewnym momencie musi przeobrazić się w groteskę. Nieskończoność form musi rodzić strach, ale i śmiech, wywodzący się się przecież z zaskoczenia. A wśród nieskończoności zawsze znajduje się coś, co nas zaskakuje. Kosmos rozszerza się nieustannie z coraz większą prędkością, entropia postępuje, a przy badaniu zarówno mikroskopijnych, jak i niewyobrażalnie wielkich obiektów załamuje się ludzka logika. Ale dziwaczne, wijące się kształty zachwycają – nawet jeśli ich nie pojmujemy.

Wystawa ceramiki odbyła się w Instytucie Dizajnu w Kielcach.

fot. z wystawy – P. Dulnik