gdzie jest twoje pragnienie?

instalacja rysunkowa, 2018