I believe image and text complement each other really well – that’s why I write on visual phenomena and illustrate literature.


Research papers + essays +other texts ︎︎︎

Curatorial Exercises (co-authored), Text in the Museum, conference papers published by National Museum in Kraków

Obraz jako argument w humanistyce , Zagadnienia Rodzajów Literackich

Ilustracja dynamiczna jako sposób na adaptację literatury (co-authored), Zagadnienia Rodzajów Literackich

Świat zamknięty – o pięknie modelu średniowiecznego (visual essay)

Tak samo ale inaczej, Linia prosta

Mapy nowych światów, Linia prosta

Lubię zmyślać, Linia prosta

Graficzne przedstawienia przestrzeni i funkcjonalność map, Linia prosta

Komoda pana Zina, Linia prosta

Kosmita w gabinecie rycin, Wiadomości ASPBooks ︎︎︎

Model i metafora. Komunikacja wizualna w humanistyce (Model and Metaphor. Visual Communication in Humanities), Ha!art, Kraków 2019

Pociąg do opowieści (Story-driven), Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie, 2016, ︎ video